ផលិតផលឈានមុខគេរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺតារាងប្រតិបត្ដិការមេកានិចពហុអេសអេសស៊េរីតារាងប្រតិបត្ដិការអគ្គិសនីឌីអេហ្វអេសស៊េរីកញ្ចក់ច្រើនកញ្ចក់ឌីអេសឌីអំពូលឆ្លុះបញ្ចាំងទាំងមូលអំពូលប្រតិបត្ដិអំពូលអេឡិចត្រូនិចអេឡិចត្រូនិចតារាងប្រតិបត្ដិការពហុមុខងារធារាសាស្ត្រគ្រែរោគស្ត្រីនិងគ្រែពិនិត្យ។ pendant វេជ្ជសាស្រ្ត, ស្ពានព្យួរអង្គភាពថែទាំដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងលើអាយយូនិងឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រផ្សេងទៀត។

ប្រភេទ Halogen